TULEVAISUUS

         tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta uutta liiketoimintaa

Liiketoiminta-alueet

InnoCell Oy

tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnasta uutta liiketoimintaa


PhotonCell


CareCell


TechnoCell


PharmaCell


EcoCell


AirCell


Organisaatio


Mika Peltoniemi

Partner

+358 4055 811 28

mika.peltoniemi@innocell.fi