Liiketoiminta-alueet


PhotonCell

Fotoniikka on yksi keskeisistä uusita mahdollistavista teknologioista, jonka sovelluskohteita voi löytää käytännössä modernin yhteiskunnan jokaiselta osa-alueelta. Autamme myös muita alan toimijoita kehittämään ja rakentamaan tähän teknologiaan perustuvaa uutta liiketoimintaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä olemme kumppaneina erilaisissa tutkimushankkeissa ja -verkostoissa.


CareCell

Toimimme  lääkkeiden, kosmetiikan, ravintovalmisteiden ja muiden ravitsemuksellisten tuotteiden, terveydenhuollon laitteiden ja -tarvikkeiden, optisten tuotteiden, päivittäistavaroiden, homeopaattisten ja antroposofisten valmisteiden sekä luontaistuotteiden valmistuttajana, maahantuojana sekä harjoitamme myynti- ja markkinointitoimintaa.
TechnoCell

TechoCell toimii ja tuottaa uusia virtuaaliteknologiaan ja lisättyyn todellisuuteen liittyvä ratkaisuja, tuotteita ja palveluita, kuten VR (Virtual Reality), MR (Mixed Reality), AR (Augmented Reality) ja 3D. 

Autamme myös muita alan toimijoita kehittämään ja rakentamaan virtuaaliteknologiaan ja
lisättyyn todellisuuteen perustuvaa uutta liiketoimintaa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä olemme kumppaneina erilaisissa tutkimushankkeissa ja
-verkostoissa.PharmaCell

Olemme tuomassa Suomeen muualla maailmassa jo tutuksi tullutta parafarmasia -konseptia. Parafarmasia on yritys, joka asemoituu apteekkien ja luontaistuotekauppojen välimaastoon ja tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista terveyden- ja hyvinvoinnin palveluita ja tuotteita.
Franchising tarjoaa mahdollisuuden perustaa oma yritys valmiilla, jo testatulla liiketoimintamallilla.

Jos sinua kiinnostaa toimia franchising yrittäjänä
terveyden- ja hyvinvoinnin alalla, ota meihin yhteyttä!


EcoCell

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja ilmastonmuutokseen. EcoCell kehittää erilaisia palveluita, tuotteita ja mittaristoja kiertotalouden edistymisen seurantaan erilaisten datan hyödyntämiseen. Datatalous on talouden osa-alue, jossa liiketoimintamalli perustuu tiedon hyödyntämiseen ja käyttöön
eri tavoin. Kiertotalous puolestaan on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden
käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Tavoitteena
on vähentää hukkaa ja hävikkiä. Autamme myös muita alan toimijoita kehittämään ja rakentamaan tähän teknologiaan perustuvaa uutta liiketoimintaa niin
kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä olemme kumppaneina erilaisissa tutkimushankkeissa ja -verkostoissa.AirCell

Huono sisäilma aiheuttaa monenlaisia ongelmia yhteiskunnassa ja näistä koostuva lasku on melkoinen. AirCell kehittää yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa uusia tuotteita ja palveluita, joiden avulla ongelmia voidaan ratkaista. Olemme myös mukana kumppaneina erilaisissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä verkostoissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.